Dashboard!

Segajääk 2015

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu elektrituru ühiseeskirjade direktiiv 2009/72/EÜ kehtestab tarnijale kohustuse arvel ja reklaammaterjalides esitada tarbijale ülevaate energiaallikate osakaalust tema tarbimises (supplier mix) riiklikul tasemel selgelt võrreldaval viisil. Sama soovitab ka taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ sätestades lisaks taastuvenergiast toodetud elektrienergia tõendamise kohustuse tarbijale läbi päritolutunnistuste.


Eelnevaga seoses muutusid elektrimüüjatel elektrituruseaduse § 751 alusel alates 1.07.2015 kohustused taastuvenergiat puudutavate andmete avalikustamisel ja esitamisel.
Põhivõrguettevõtja töötab välja segajäägi arvutamise metoodika ja avaldab 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta arvutatud segajäägi. Segajääk võimaldab omistada päritolutunnistustega katmata osale tarnitud elektrienergiast arvutuslikult päritolu. Termini ingliskeelne vaste on residual mix.

Segajäägi arvutamise metoodika ja mõistete selgitused on kättesaadavad siin.

Eesti segajääk 2015

FOS88,37%7,127 TWh
RES11,63%0,938 TWh
NUC0%0 TWh

Allolev xls-formaadis abitabel on koostatud silmas pidades elektrienergia müüjaid eesmärgiga aidata ühtedel alustel ja korrektselt esitada nõutavat teavet. Abitabel ei sisalda juriidiliselt siduvaid tõlgendusi ning on käsitletav soovitusliku infomaterjalina. 

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Eesti 2015 segajääk ja metoodika Eesti 2015.a. segajääk ja metoodika / Estonian residual mix and methodology for 2015 28.06.2016 519.89 KB
Müüjate tarnestruktuuri näidis (2014 andmetel) Excel-formaadis tabel müüjate tarnestruktuuri arvutuse hõlbustamiseks / Excel-spreadsheet to help suppliers calculate their supply mix 29.06.2015 12.60 KB