Dashboard!

Päritolutunnistuste statistika

 Päritolutunnistuste andmebaasiga on turuosalisi liitunud käesolevaks hetkeks 36 (see number hõlmab endas nii tootjaid kui kauplejaid).

Andmebaasis on registreeritud 34 tootmisseadet koguvõimsusega 599 MW.

Registreeritud tootmisseadmed ja nende võimsused
TehnoloogiaTootmisseadmete arvKoguvõimsus (MW)
Tuul 16283,7
Hüdroenergia74,114
Biogaas53,66
Biomass6307,6

2015. aastal toodeti taastuvatest allikatest elektrienergiat 1507 GWh ning sellest omakorda 1221 gigavatt-tunnile väljastati ka vastavaid päritolutunnistusi.