Dashboard!

Süsteemiteenused

Süsteemiteenuste all mõistetakse elektrisüsteemis rakendatud tehnilisi meetmeid, mille kaudu tagatakse süsteemi töö- ja varustuskindlus ning elektrienergia ülekande kvaliteet.

Süsteemiteenusteks on sageduse hoidmine, võimsusreservide olemasolu tagamine, aktiiv- ja reaktiivenergia saldo hoidmine, pingete reguleerimine jms. Süsteemiteenuste pakkumise kohustus on süsteemihalduril, kelleks on vastavalt Elektrituruseadusele on Elering AS.