Dashboard!

Taastuvenergia tasu 2012

Taastuvenergia tasu perioodil 1. jaanuar - 31. detsember 2012

0,97eurosenti/kWhtaastuvenergia tasu
20%käibemaks
1,16eurosenti/kWhkokku

Hinnangu koostamisel võeti arvesse:

  • Tarbijatele osutatava võrguteenuse prognoos 2012. aastaks on 7271 GWh.
  • Taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia koguste prognoos on 1455 GWh. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale on ette nähtud toetuse suuruseks 69,4 miljonit eurot, tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuseks aga 5,2 miljonit eurot. Taastuvenergia toetuse summad jagunevad järgmiselt: 35% kulub tuulikute toetamiseks, 59% biomassist toodetud elektrienergia toetamiseks, 6% aga hüdrost, prügist ja mustast leelisest toodetud elektrienergia toetusteks.
  • Taastuveneriga tasudena kogutud summa ütletas toetusena välja makstud kogusummat 4 miljoni euro võrra, millele lisandus Eleringile makstud intressituklu 0,148 miljonit eurot. Selle võrra  vähendatakse järgmisel aastal kogutava tasu kogusummat.