Dashboard!

Taastuvenergia tasu 2015

Taastuvenergia tasu perioodil 1. jaanuar - 31. detsember 2015

0,89eurosenti/kWh taastuvenergia tasu
20%käibemaks
1,07eurosenti/kWhkokku

 Hinnangu koostamisel võeti arvesse:

  • Tarbimise prognoos järgmiseks kalendriaastaks – 7 526 GWh, mille arvutamisel on aluseks eelneva 12 kuu tegelik netotarbimine ja võrguettevõtjate poolt esitatud prognoositud võrguteenuse mahud;
  • Taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud ja toetatud elektrienergia koguste prognoos – 1 417 GWh. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale on ette nähtud toetuse suuruseks 66,6 miljonit eurot, tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuseks aga 5,6 miljonit eurot. Taastuvenergia toetuse summad jagunevad järgmiselt: 48% kulub tuulikute toetamiseks, 37% biomassist enam kui 20 MW võimsusega jaamade poolt toodetud elektrienergia toetamiseks, 14% aga hüdrost, prügist, biogaasist ja biomassist väikeste elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia toetusteks;
  • Eelmistel perioodidel toetusteks enam makstud summa moodustab 5,6 miljonit eurot, mis on lahutatud järgmisel aastal väljamakstava toetuse summast, samuti on lahutatud ülelaekunud summadelt Eleringile makstud intressitulu: 24 000 eurot. Lõppsummale on liidetud toetuste administreerimiseks Eleringi poolt eelmisel aastal tehtud kulud 98 000 eurot, mis sisaldab ka päritolutunnistuste haldamiseks arendatud andmebaasi arendus- ja halduskulusid.