Dashboard!

Taastuvenergia tasu 2016

 Taastuvenergia tasu perioodil 1. jaanuar - 31. detsember 2016

 
0,96eurosenti/kWhtaastuvenergia tasu
20%käibemaks
1,15eurosenti/kWh

kokku


Hinnangu koostamisel võeti arvesse:

  • Tarbimise prognoos järgmiseks kalendriaastaks – 7 548 GWh, mille arvutamisel on aluseks eelneva 12 kuu tegelik netotarbimine ja võrguettevõtjate poolt esitatud prognoositud võrguteenuse mahud.
  • Taastuvenergiast toodetud ja toetatud elektrienergia toodangu prognoos on 1 255 GWh ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud ja toetatud elektrienergia kgouse prognoos on 165 GWh. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale on ette nähtud toetuse suuruseks 67,394 miljonit eurot, tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuseks aga 5,280 miljonit eurot. Taastuvenergia toetuse summad jagunevad järgmiselt: 48% kulub tuulikute toetamiseks, 42% biomassist enam kui 20 MW võimsusega jaamade poolt toodetud elektrienergia toetamiseks, 10% aga hüdroenergiast, päikeseenergiast, biogaasist ja biomassist väikeste elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia toetusteks.
  • Eelmistel perioodidel on 31.10.2015 seisuga taastuvenergia tasudest laekunud 600 000 eurot rohkem, kui on olnud väljamakstud  taastuvenergia toetuste summa. See summa on 2016. aastasse planeeritud taastuvenergiatasu kogusummast maha arvestatud. Samuti on maha arvestatud varasemate perioodide ülelaekunud summadelt intressitulu 3000 eurot.
  • Lõppsummale on liidetud eelneval perioodil toetuste ja päritolutunnistuste administreerimiseks Eleringi poolt tehtud kulud summas 120 000 eurot.