Dashboard!

Mikrotootjad

Toetuse saajaks registreerumine

Enne, kui saate asuda toetust taotlema, registreerime Teid toetuse saajaks. Selleks ootame e-posti aadressile resupport@elering.ee Teie võrgulepingut, mille järel registreerime Teid toetuse saajaks ning teavitame edasistest sammudest.

Juhul kui Teile on väljastatud võrguleping enne novembrit 2015 või Teie võrguettevõtja ei ole Elektrilevi OÜ, siis peale võrgulepingu meieni jõudmist väljastame Teie tootmisseadmele unikaalse EIC W-koodi.

Palun edastage saadud W-kood oma võrguettevõtja liitumisspetsialistile, kes väljastab Teile Teie tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavuse kinnituskirja.

Ootame võrguettevõtjalt saadud kinnituskirja e-posti aadressile resupport@elering.ee, sellega olete registreeritud toetuse saajaks ning võite toetust taotleda. NB! Palume seda kinnituskirja mitte segamini ajada elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsiooniga.

Toetuse alguskuupäevaks loetakse kehtiva elektrituruseaduse §108 lg 3 alusel tootmisseadme nõuetekohaseks tunnistamise kuupäeva, millest alates Teil on õigus saada taastuvenergia toetust 12 aasta jooksul.
 

Toetuse taotlemine

Taastuvenergia toetuse taotlemine toimub Eleringi Andmelao infosüsteemi vahendusel. Toetust võib taotleda eelneva kalendrikuu kohta, aga soovi korral ka pikema perioodi osas, kuid igal juhul möödunud perioodi eest – eelseisvateks perioodideks toetuse taotlust ette esitada hetkel ei saa.

Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse võrku edastatud saldeeritud tunniandmete alusel (võrku edastatud elektrienergia miinus võrgust saadud elektrienergia tunnis) ja toetuse määr on 5,37 s/kWh kohta.

Taotlus tuleb esitada 5. kuupäevaks ja toetus makstakse näidatud pangakontole 21. kuupäevaks või sellele järgneval tööpäeval.

 

Juhend taotluse esitamiseks

Logige sisse Andmelattu, valige soovitud toetuse periood, täitke nõutavad lisaväljad ja esitage taotlus. Toetuse taotlemise perioodiks on vaikimisi märgitud eelnev kalendrikuu, aga soovi korral on Teil võimalik taotlus esitada ka pikema perioodi osas.

Infosüsteem arvestab Teile välja toetusaluse elektrienergia koguse ja toetuse summa. Lisaväljasid on vaja täita vaid esmakordsel toetuse taotlemisel. Pärast väljade täitmist piisab, kui vajutada nuppu ’Esita taotlus’ ning see edastatakse Eleringi taastuvenergia talitusele. Kõik esitatud taotlused jäävad nähtavale andmelaos "Toetuse taotlused" vaate alamjaotuses „Taotlused“.

 

Arve esitamine (käibemaksukohustuslased)

Toetuse taotlejatel, kes on ühtlasi käibemaksukohustuslased, tuleb esitada Andmelaos arvestatud toetuse taotluse andmete alusel õigusaktide nõuetele vastav arve (NB! Andmelao keskkonnas arvestatud toetuse summa on näidatud ilma käibemaksuta) ja saata see e-postiaadressile resupport@elering.ee

Arve eelneva perioodi eest tuleb esitada hiljemalt 7. kuupäeval. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.