Dashboard!

Taastuvenergiast toodetud kogused ja prognoos

Vastavalt Elektrituruseaduse paragrahvile 591 avaldab Elering oma kodulehel järgmise teabe:

1) taastuvatest energiaallikatest toodetava elektrienergia koguse prognoos järgmise kalendrikuu ja järgmise kalendriaasta kohta;

2) andmed kalendrikuude kaupa selles kalendriaastas tuuleenergiast toodetud elektrienergia koguse kohta;

3) Tuult energiaallikana kasutav tootja võib saada toetust, kuni kalendriaastas on toetust makstud Eestis kokku 600 GWh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest. Arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta eraldi. Tuulest toodetud elektrienergia koguse saavutamise prognoos jooksva kalendriaasta kohta, võttes aluseks eelmistel kuudel tuuleenergiast tegelikult toodetud elektrienergia koguse;

Toodangu prognoosi leiad siit:

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Taastuvenergia - Renewable energy Taastuvenergia toodang ja prognoos / Renewable electricity production and forecast 25.05.2017 50.00 KB