Dashboard!

Elektripaigaldise ümberehituse taotluse esitamine

Elektripaigaldise ümberehitamiseks tuleb taotlus esitada läbi liitumiste portaali EGLE.ee

Elering esitab kliendile elektripaigaldise ümberehitamise lepingu pakkumise 90 päeva jooksul alates nõuetekohase Taotluse registreerimise kuupäevast. Kui tehnilise lahenduse Eleringi poolne analüüsimine nõuab täpsemaid uuringuid, võib pakkumise esitamise tähtaeg olla pikem. Pikema pakkumise tähtaja puhul teavitab Eleringi liitumiste projektijuht sellest klienti kirjalikult.

Elektripaigaldise ümberehitamise lepingu pakkumise kehtivusaeg on üldjuhul kuni 60 päeva alates pakkumise esitamisest kliendile, kui pakkumisest ei tulene teisiti. Pakkumist ei pikendata.