Dashboard!

Elering korraldab koostöös TTÜ -ga tarkvõrgu teemalise konverentsi

Elering koostöös Tallinna Tehnikülikooliga korraldab 3. juunil tarkvõrgu minikonverentsi, kus antakse ülevaade käimasolevatest ja kavandatavatest lahendustest ning vahetatakse mõtteid koostatava tarkvõrgu rakenduskava üle.

„Tarkvõrk on energeetika homne päev, mis nõuab ideede genereerimist ja rakendamist juba täna,“ kommenteeris Eleringi strateegiajuht Kalle Kukk. Tarkus elektri-, sooja- ja gaasimajanduses tähendab energiasüsteemides liikuva informatsiooni kättesaadavaks tegemist ja hõlpsalt kasutatavaks muutmist, mis võimaldaks aktiivselt kaasata kõiki turuosalisi, sealhulgas tootjaid, tarbijaid ja võrguettevõtjaid.

Läbipaistvus toob väiksemad energiakulud tarbijatele, uued ärivõimalused tootjatele ning optimaalsemad investeeringud võrguettevõtjatele. Lisaks avab see uutele tulijatel hulgaliselt võimalusi energiaturule sisenemiseks. Kokkuvõttes teenib see Eesti ja Euroopa Liidu energeetika- ja kliimaeesmärke, kuna paraneb varustuskindlus, tugevneb konkurentsivõime, energiatarbimine muutub taskukohasemaks ning väärtustatakse keskkonda.

Konverentsil näitavad oma mõtetega suuna kätte majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Timo Tatar, Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist.

Konverentsil käsitletavate teemade hulka kuuluvad elektriturgude muutmine paindlikumaks, energiatarbimise juhtimise võimaluste kaardistamine ning virtuaalsete elektrijaamade rajamine, mille kohta jagavad teadmisi eksperdid Eestist ja kaugemalt. Tarkvõrgu kogemusi Rootsist jagab sealse elektri põhivõrguettevõtja esindaja.

Konverentsi paneelis tutvustatakse uut juurutamisel olevat energiaandmete jagamise platvormi Estfeed. Estfeedi projekti eesmärk on luua tark võrk, mis võimaldab turuosalistel saada turvaliselt ja läbipaistvalt andmeid energiatarbimisest, mõista tarbimiskohaga seotud vajadusi ja vastavalt sellele oma käitumist muuta.

Konverentsi käigus sündivad ideed kaasatakse Eesti tarkvõrgu rakenduskava koostamise protsessi.

Konverentsi ajakava ja esitlusmaterjalid on leitavad siit.

2014.06.03_Tarkvorgu_konverents_-_Ajakava.pdf

Oliver_Pearce_-_New_forms_of_flexibility_in_markets.pdf

Rene_Tammist_-_Miks_vajame_tarkvorgu_rakenduskava.ppt

Argo_Rosin_-_Tarbimise_juhtimise_voimalused_Eestis.pptx

Urska_Skrt_-_Cybergrid._How_to_operate_a_virtual_power_plant.pptx

Estfeedi_presentatsioon.ppt