Dashboard!

Tegevusluba

Elering esitas konkurentsiametile taotluse Eleringi nõuetekohasuse hindamiseks ning tegevusloa saamiseks põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamisega 2013. aasta 22. aprillil. Sama aasta 24. oktoobril edastas omapoolse arvamuse Elringile tegevusloa andmise kohta Euroopa Komisjon. Käskkirja tegevusloa andmise kohta Eleringile väljastas konkurentsiameti peadirektor 2014. aasta 24. jaanuaril.