Dashboard!

Elektrisüsteemi toimimine

Süsteemi ühtsus ja töövõime peavad häiringute korral võrgus säilima, samuti peab süsteemi talitlus olema staatiliselt ja dünaamiliselt stabiilne. Selleks kavandatakse süsteemi talitlust ja arengut selliselt, et kõik võimalikud avariid analüüsitakse läbi ennetavalt ja sellest lähtuvalt otsustatakse võrgu elementide remontide lubatavus ning süsteemi impordi- ja ekspordivõime.

Võimsused, mida on maksimaalselt võimalik importida ja eksportida, sõltuvad ühelt poolt liinide termilisest läbilaskevõimest ja teiselt poolt režiimiarvutuste käigus välja selgitatud süsteemi stabiilsuse piirist, kumb neist kahest on väiksem, määrab lõpliku piirangu.

TSO poolt süsteemile seatud piirangud, nende põhjused ja mõju elektrisüsteemile nädalate kaupa asuvad Nord Pool Spoti kodulehel. Lisaks leiab Nord Pool Spoti koduleheküljel informatsiooni ülekandesüsteemide tegelike katkestuste kohta.

Elektrisüsteemi sageduse hoidmise huvides peavad igal ajahetkel elektrienergia tootmine ja tarbimine olema tasakaalus. Ettevalmistused bilansi hoidmiseks järgmisel päeval tehakse igapäevaselt. Selleks kogutakse kokku süsteemi bilansiplaaniks kõigi turuosaliste tootmisplaanid, prognoositud tarbimine ja planeeritud kauplemine. Saadud plaani põhjal jälgitakse ja juhitakse elektrisüsteemi talitlust. Juhuks, kui tegelik tarbimine ja tootmine peaksid liialt erinema planeeritud suurustest või kui peaks avariiliselt välja lülituma mõni generaator, on eelnevalt loodud võimalused süsteemi bilansi tasakaalu taastamiseks – selleks sõlmitakse lepingud reguleerimisvõimsuste ja avariireservi võimsuste kasutamiseks.

BRELLi ringis toimub bilansi- ja talitluseplaneerimine koordineeritult kõigi viie liikmesriigi vahel. Planeerimises lähtutakse alljärgnevatest dokumentidest: