Dashboard!

Tööd liinidel ja kaitsevööndites

Selleks, et Eesti elektrisüsteem tervikuna toimiks ja igal ajahetkel oleks tagatud tarbijatele nõuetekohase kvaliteediga elektrivarustus, teostab Elering oma liinidel ja nende kaitsevööndites järgmisi töid:

  • Liinide korralised ülevaatused võimalike defektide avastamiseks ja taimestiku kasvu registreerimiseks, mida viiakse läbi jalgsi.
  • Liinide erakorralised ülevaatused rikkekohtade avastamiseks, mida reeglina viiakse läbi jalgsi, kuid erakorraliste ilmastikunähtuste korral ka õhust helikopterilt või väikelennukilt.
  • Hooldustööd liinide kaitsevööndites — võsa langetamine, liinikoridoride laiendamine, plaanilised tehnilised hooldustööd (isolaatorite vahetamine, mastide ja juhtmete korrastamine/remontimine jne).
  • Rikete ja defektide kõrvaldamine — liinile langenud puude eemaldamine koos juhtme parandamise või asendamisega, korralise ülevaatuse käigus avastatud ohtlike defektide kõrvaldamine.
  • Liinide renoveerimine — juhtmete vahetamine, piksekaitsetrossi vahetamine, kiudoptilise trossi paigaldamine, isolaatorite vahetamine jmt.