Dashboard!

Turuosaliste tegutsemise juhend

Igakuised tegevused taastuvelektri - ja tõhusa koostootmise režiimis tootjatele ja võrguettevõtjatele

 • Tootja esitab Eleringile andmed tegelikult toodetud toodangukoguse kohta ning kui osa sellest müüdi ostukohustust kasutades, siis ka andmed selle kohta - viiendaks kuupäevaks
 • Võrguettevõtjad saadavad Eleringile andmed tema võrguga ühendatud taastuvelektri ja tõhusa koostootmise režiimiga tootjatelt võrku antud elektrienergia kohta eelmisel kuul – viiendaks kuupäevaks
 • Võrguettevõtjad saadavad Eleringile esialgsed andmed tarbijatele osutatud võrguteenuste mahu kohta eelmisel kuul – viiendaks kuupäevaks
 • Tootja esitab taotluse ja arve eelmisel kuul toodetud ja võrku antud elektrienergia toetuse saamiseks - seitsmendaks kuupäevaks
 • Elering tasub arved 21-ndal kuupäeval
 • Elering arvutab taastuvelektri toetuse ja ostukohustuse toetamise mahud kõigile võrguettevõtjatele ning Eleringi otseklientidele, kasutades selleks nii eelmise kuu võrguteenuse mõõtmisandmeid kui prognoose ning lisades tehtud korrigeerimised üle-eelmise kuu kohta ja saadab arved välja – seitsmendaks kuupäevaks
 • Arved tasutakse Eleringile 21-ndal kuupäeval
 • Võrguettevõtjad esitavad Eleringile täpsustatud andmed eelmisel kuul osutatud võrguteenuse kohta – 20-ndaks kuupäevaks
 • Elering arvutab täpsustatud võrguteenuse mahtude järgi välja korrektsiooni suuruse ja lisab selle järgmise kuu arvele (+ või -) – järgmise kuu seitsmendaks kuupäevaks

Aastased tegevused turuosalistele taastuvelektri toetuse rahastamise lisakulu suuruse määramiseks

 • Võrguettevõtjad ja Elering elektrivõrguga ühendatud tarbijad saadavad Eleringile oma järgmise kalendriaasta osutatava võrguteenuse mahu prognoosi - 01. november
 • Taastuvenergiast elektritootjad ja tõhusad koostootjad saadavad Eleringile oma järgmise kalendriaasta toodangu prognoosi koos hinnanguga, milline osa sellest müüakse ostukohustust kasutades - 01. november
 • Elering arvutab järgmise kalendriaasta taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetuse rahastamise lisakulu (senti/kWh). Selleks kasutab Elering nii enda kui turuosaliste prognoose ning eelmise aasta korrektsiooni summasid (+/-). Lisakulu hind avaldatakse Eleringi kodulehel - 01. detsember