Dashboard!

Üldteenus

Väiketarbijad, kes ei vali omale avatud elektriturul elektrimüüjat, ostavad elektrienergiat üldteenuse raames. Väiketarbijaks loetakse kodutarbijaid, korteriühistuid, korteriomanike ühisusi ja neid äritarbijaid, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.

Üldteenuse korras müüdava elektrienergia hind arvutataks eelmises kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Üldteenuse osutaja arvestab üldteenuse tasu tarbitud elektrienergia koguste alusel. Kui võrguettevõtjal puuduvad mõõdetud andmed väiketarbija eelmise kalendrikuu elektrienergia kasutamise kohta, prognoosib võrguettevõtja üldteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia koguse tarbimisgraafiku alusel.

Elektrituruseadus sätestab üldteenuse osas järgmist:

  • üldteenus on tarbija õigus osta elektrit ja võrguettevõtja kohustus müüa tarbijale elektrit
  • üldteenus on mõeldud üksnes väiketarbijatele
  • üldteenust osutab väiketarbijatele võrguettevõtja või kui ta ise elektrienergiat ei müü, volitab ta teenust osutama tegevusloaga müüja
  • üldteenuse tüüptingimused kehtivad kõigi pärast 2013. aasta 1. jaanuari jõus olevate võrgulepingute kohta
  • nii üldteenuse tüüptingimused kui ka üldteenuse korras müüdava elektrienergia hind koos arvutustega tuleb avalikustada võrguettevõtja veebilehel iga kuu üheksandaks kuupäevaks

Suurtarbijale, kes ei vali endale avatud elektriturul elektrimüüjat, müüb elektrienergiat võrguettevõtja ja seda bilansienergia hinnaga.