Dashboard!

Ülevaade

Eleringi esimese kvartali majandustulemused vastasid prognoosile. Teenitud kasumi suunab Elering täies mahus investeerimisprojektide rahastamiseks.

Ettevõtte esimese kvartali tulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kaheksa miljoni võrra 42,5 miljoni euroni. Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul avaldavad talvekuudel majandustulemustele olulist mõju nii suurem elektritarbimine kui ka talvine tariifistruktuur.

Eleringi majandustulemused on olulisel määral mõjutatud sesoonsusest ning just aasta esimeses kvartalis teenib ettevõte olulise osa kogu aasta kasumist. Näiteks möödunud aastal moodustas esimese kvartali kasum ligi 46 protsenti kogu aasta puhaskasumist. Teises ja kolmandas kvartalis alaneb tulude maht ja kasumlikkus koos elektrienergia ülekandemahtude vähenemisega oluliselt.

Ärikulud suurenesid esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 3,8 miljoni euro võrra 20,6 miljoni euroni. Ärikulude kasvu peamiseks põhjuseks oli bilansienergia ning kadude elektri ostukulude suurenemine seoses elektrituru avanemisega. Neto finantskulud vähenesid 0,3 miljonit eurot.

Esimeses kvartali kokkuvõttes ulatus ettevõtte ärikasum 21,9 miljoni ja puhaskasum 20,6 miljoni euroni. Kogu kasum läheb enam kui 200 miljoni eurose investeerimisprogrammi finantseerimiseks. Antud summa ületab teenitavat tulu käesoleval aastal enam kui neli korda ja ülejäänud raha tuleb laenata lisaks. Suurimad investeerimisobjektid on tänavu Eesti-Soome vaheline elektriühendus EstLink 2 ja Kiisa avariireservelektrijaama esimene etapp. Esimeses kvartalis investeeriti põhivarasse 15,8 miljonit eurot, mis on ligikaudu sama palju kui aasta tagasi.