Dashboard!

Ülevaade

2015. aasta esimeses kvartalis olid Eleringi tulud 39,2 miljonit eurot, ärikasum 17,8 miljonit eurot ja puhaskasum 15,0 miljonit eurot.

Elering omandas selle aasta 2. jaanuaril 51,38 protsenti Võrguteenus Valdus AS-ist. Seetõttu esitab Elering majandustulemusi alates esimesest kvartalist konsolideeritult. Võrguteenuse Valdus on valdusfirma, mille ainukeseks tegevusalaks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine.

Vaatamata tütarettevõtte tulude lisandumisele, langesid tulud võrreldes esimese kvartaliga 2014. aastal 4,6 miljoni euro võrra. Languse peamisteks põhjusteks oli alates 1. aprillist 2014 langetatud võrgutariifid ning 1. juulist 2014 toimunud arvestuspõhimõtete muutus riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulude raamatupidamislikus kajastamises. Nii äri- kui finantskulud suurenesid esimeses kvartalis 0,6 miljoni euro võrra ning kasum kahanes 5,8 miljoni euro võrra.

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 23,9 miljonit eurot ning rahavoog investeeringutest viis välja kokku 13,2 miljonit eurot. Sealjuures põhivarasse investeeriti 4,6 ja tütarettevõttesse 27,6 miljonit eurot. Lisaks laekus riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest 3,8 miljonit eurot ning Euroopa Liidu tagastamatu abi Eesti ja Soome vahelise elektrilise ühenduse EstLink 2 ehituse eest 15,0 miljonit eurot. Kokku suurenes raha jääk kvartaliga 10,7 miljonit eurot.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 836,1 miljonit eurot, millest tütarettevõtja varad moodustasid 57,6 miljonit eurot.