Dashboard!

Ülevaade

2015. aasta kolmandas kvartalis olid Eleringi tulud 26,9 miljonit eurot, ärikasum 4,2 miljonit eurot ja puhaskasum 1,4 miljonit eurot.

Seoses Võrguteenus Valduse AS-i enamusaktsiate omandamisega sisaldavad avaldatavad majandustulemused alates käesolevast aastast ka omandatud tütarfirma tegevust. Võrguteenus Valdus on valdusfirma, mille ainukeseks tegevusalaks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine.

Eleringi tulud suurenesid võrreldes kolmanda kvartaliga 2014. aastal 6,7 miljoni euro võrra. Kasvu põhjuseks olid gaasi ülekandetulude lisandumine ning bilansiteenuse mahu suurenemine. Ärikulud kasvasid 3,3 miljoni euro võrra peamiselt seoses gaasi ülekande valdkonna kulude lisandumisega. Finantskulud suurenesid kokku 0,2 miljoni euro võrra, mille tulemusena suurenes puhaskasum võrreldes kolmanda kvartaliga möödunud aastal 3,3 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 2,1 miljonit eurot ning rahavoog investeerimistegevusest viis välja kokku 4,3 miljonit eurot. Sealjuures investeeriti põhivarasse 9,7 ja tütarettevõttesse Võrguteenus Valdus AS 5,4 miljonit eurot. Riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulud vähendasid summaarset rahavoogu investeerimisest 2,1 miljoni euroni. Kuna finantseerimistehinguid kvartali jooksul ei toimunud, siis summaarne rahajääk vähenes oli 2,2 miljonit eurot.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 825,8 miljonit eurot ning omakapital 308,6 miljonit eurot.

Elering juhib Eesti elektri ja gaasi ülekandesüsteemi eesmärgiga kindlustada tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi.