Dashboard!

Ülevaade

Eleringi tulud olid selle aasta teise kvartalis 23,9 miljonit eurot, ärikasum 0,9 miljonit eurot ja puhaskahjum 9,7 miljonit eurot. Kvartali tulud-kulud ja kahjum vastasid eelarves plaanitule.

Kõige suuremat mõju avaldas Eleringi teise kvartali kasumlikkusele dividendidelt tasutud 7,8 miljoni eurone tulumaks. 

Eleringi teise kvartali tulud jäid võrreldes 2015. aasta teise kvartaliga praktiliselt samale  tasemele, suurenedes 0,3 miljoni euro võrra. Sealjuures vähenesid tulud nii elektri kui gaasi ülekandest, kuid samas suurenes tulu bilansiteenusest. Ärikulud kasvasid 1,8 miljoni euro võrra tulenevalt suuremast bilansienergia ostukogusest. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, kuid tulumaksu tasuti riigieelarvesse 2,7 miljonit eurot rohkem kui möödunud aastal.

Rahavoona äritegevusest laekus teises kvartalis Eleringile 9,3 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 10,7 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 5,1 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli miinus 5,6 miljonit eurot.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 878,7 miljonit eurot ning omakapital 338,4 miljonit eurot.