Dashboard!

Ülevaade

Käesoleva aasta III kvartalis olid Eleringi äritulud 20,9 miljonit eurot, ärikasum 4,4 miljonit eurot ja puhaskasum 3,1 miljonit eurot.

Tulud kasvasid kokku 3,3 miljoni euro võrra võrreldes möödunud aasta sama kvartaliga, ärikulud samas vähenesid 0,8 miljoni euro võrra. Tulemuseks oli ärikasumi kasv 4,2 miljoni euro võrra. Finantskulud vähenesid 1,4 miljonit eurot, mille tulemusena puhaskasum suurenes kokku 5,5 miljonit eurot.

Tulude ja kasumi kasvu peamiseks põhjuseks oli erakordselt suur tulu ülekandevõimsuse oksjonilt – kokku 3,3 miljonit eurot. Olukorras, kus elektrienergiaga kauplejad soovivad piiriüleseid elektri ülekandevõimsusi kasutada suuremas mahus kui on tehniliselt võimalik, müüakse ülekandevõimsusi oksjonitel. Oksjonitulu ei suurenda Eleringi tulusust, vaid teenitud tulu vähendab tulevasi võrgutasusid.

Rahavoog äritegevusest oli negatiivne -0,2 miljonit eurot, mis on 10,7 miljoni euro võrra vähem kui samal perioodil aasta tagasi. Põhjuseks on Eleringi eurovõlakirjade intressimakse mahus 10,4 miljonit eurot, mis tehti esmakordselt juulis 2012.