Dashboard!

Bilansiteenuse ülevaade

Eesti elektrisüsteemi ebabilansi katteks on Eleringil koos teiste Balti süsteemihalduritega sõlmitud avatud tarne leping InterRaoga, keda esindab Baltikumis InterRao Lietuva.

Vastavalt elektrituru toimimise põhimõtetele peab iga turuosaline tagama, et tema poolt võrku antud ja/või ostetud elektrienergia kogus oleks igal kauplemisperioodil võrdne tema poolt võrgust võetud ja/või müüdud elektrienergia kogusega.

Kuna praktikas pole turuosalised igatunniselt selleks võimelised, peab neist igaühel olema ühe tarnijaga leping, millega tagatakse puudujääva elektrienergia müük ja ülejääva energia ost ehk nn. avatud tarne. Sellist avatud tarnijat, kellel on omakorda avatud tarne leping süsteemihalduriga, nimetatakse bilansihalduriks.

Bilansihalduritena tegutsevad:

Elering vastutab süsteemihaldurina Eesti elektrisüsteemi bilansi tagamise ja bilansihaldurite bilansside selgitamise eest.

Bilansihalduri ja süsteemihalduri vahelist avatud tarne lepingut nimetatakse bilansilepinguks, mille tüüptingimused on avalikud ja samad kõikidele bilansihalduritele. Bilansiteenus, mida selle lepingu alusel osutatakse, sisaldab bilansihalduse korda ning bilansienergia ostu ja müügi tingimusi.

Süsteemihalduri bilansihaldusprotsess koosneb kolmest etapist:

  • Bilansi planeerimine
  • Bilansi juhtimine
  • Bilansi selgitamine

 

Eesti elektrisüsteemis tegutsevate avatud tarnijate nimekirja leiate allpool asuvast manusest.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
EL Avatud tarnijad 05 2017 Avatud tarnijad - Open Suppliers 15.05.2017 21.46 KB