Dashboard!

Viljandimaa

Siin on võimalik tutvuda teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ menetlusdokumentidega Viljandi maakonnas. Dokumentide nimekirja täiendatakse vastavalt planeeringu protsessile.

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
20141112 KN-R TP vastuvott ViljandiMV Teemaplaneeringu vastuvõtmine 27.11.2014 146.47 KB
20140716 KN-R KSHP-heakskiit Teemaplaneeringu KSH programmi heakskiitmine 27.11.2014 43.44 KB
20140701 KN-R Eskiis-arutelu Abja Teemaplaneeringu eskiisi avalik arutelu 18.09.2014 144.05 KB
20140716 KN-R KSHP-heakskiitmine Teemaplaneeringu KSH programmi heakskiitmine 11.09.2014 46.25 KB
201406 KN-R Teade E LounaMulgimaa Teemaplaneeringu eskiisi tutvustamise teade Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna infoleht „Lõuna Mulgimaa“ 11.09.2014 153.01 KB
20140528 KN-R LS-KSHP-arutelu Abja Teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu 18.09.2014 144.08 KB
20140528 KN-R TP Ettepanek Maanteeamet-1 Maanteeameti ettepanek teemaplaneeringu koostamisele 11.09.2014 13.88 KB
20140331 KN-R TP Ettepanek Erametsaliit Eesti Erametsaliidu ettepanek teemaplaneeringu koostamisele 11.09.2014 60.89 KB
20140121 KN-R TP Tehnil-kirjeldus Kilingi-Nõmme – Riga TEC 2 õhuliini trassi valik. Tehniline kirjeldus 11.09.2014 43.96 KB
20131204 KN-R TP Algat-korraldus ViljandiMV Viljandi maavanema korraldus: Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 11.09.2014 217.85 KB