Dashboard!

VÕRGU ÜMBEREHITUS

Ümberehitamine on:

  • olemasoleva õhuliini asendamist kaabelliiniga;
  • olemasoleva õhuliini ümbertõstmist uuele asukohale;
  • olemasoleva kaabelliini ümbertõstmist uuele asukohale;
  • olemasoleva alajaama ümbertõstmist uuele asukohale;
  • kliendile kuuluva elektripaigaldise asendamist, täiendamist või liitumist, mille tõttu on vajalik Eleringi või kolmanda isiku elektripaigaldise ümberehitamine.