Dashboard!

Võrguettevõtjate kontaktid

Kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad peavad tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, vajadusel tunnipõhisteks kogusteks jaotamise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse. Samuti vastutavad võrguettevõtjad mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Andmelao infosüsteemi. Seetõttu palume mõõteandmetega seonduvate probleemide korral pöörduda otse oma võrguettevõtja poole.

Allpool olevast failist leiab kõikide Eestis tegutsevate võrguettevõtjate nimekirja ja kontaktandmed.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Vorguettevotjate loetelu ja kontaktid 05 2017 15.05.2017 34.50 KB